Redigeren / Taalcheck

Insurance Description

Twee zien altijd meer dan één. Dus laat mij vooral meekijken naar de tekst van jouw magazine, artikel of website.

Mijn academische denkniveau en media-achtergrond hebben mij niet alleen een kritische blik opgeleverd op het gebied van grammatica, zinsbouw en spelling, maar ook op zaken die in het oog springen qua vormgeving, look & feel en beeldmateriaal.